Uncategorized

Krótkoterminowa strategia handlu akcjami

Inwestorzy, którzy inwestują w oparciu o pozycje polegają na analizie technicznej, fundamentalnej lub połączeniu obu z nich, a także ogólnych trendach rynkowych i wzorcach z przeszłości. Przeważnie jest to strategia stosunkowo długoterminowa. Skalpowanie to ulubiona strategia spekulantów. Obejmuje ona otwieranie i zamykanie wyjątkowo krótkoterminowych pozycji w momencie, gdy okażą się one zyskowne. Rozpoznaje się tu kluczowe poziomy linia wsparcia, linia oporu, szerokość kanału, itp. Skalpowanie przeważnie obejmuje główne pary walutowe, ponieważ wiążą się one z wyższą płynnością, a co za tym idzie, ich trendy są silniejsze i bardziej stanowcze.

Inwestowanie w oparciu o wahania w zasadzie nie jest uważane za strategię inwestowania krótkoterminowego. W rzeczywistości wcale nie jest do taktyka krótkoterminowa. Inwestorzy działający w oparciu o wahania zazwyczaj otwierają pozycję trwające od kilku dni do kilku miesięcy. Mimo że nie jest to transakcja tak długa, jak kupowanie aktywów i trzymanie ich przez dłuższy okres, co może trwać wiele lat.

Ze strategicznego punktu widzenia, jest ona podobna do strategii inwestowania w danym przedziale i w oparciu o trendy. Jednakże taki inwestor będzie szukać konkretnych punktów wahań, które wskazują na odwrócenie trendu między ruchem a korektą i odwrotnie w ramach ogólnego trendu. Po rozpoznaniu kanału czekamy na przełamanie w przypadku powiązanego trendu wzrostowego, który będzie drugą świecą wykazującą tendencję zniżkową. Gdy tylko świeca jest kompletna, zawieramy transakcję w punkcie znajdującym się w połowie jej wysokości i stosujemy zlecenie SL powyżej tego punktu w takiej samej odległości.

Inwestowanie w oparciu o przełamanie trendu, tak samo jak w przypadku inwestowania na podstawie kanałów, co najważniejsze, na początku polega na rozpoznaniu ogólnego trendu, a także jego poziomów wsparcia i oporu. Obie wspomniane strategie odnoszą się do przecięcia w linii wskaźnika MACD, przy czym linia wskaźnika MACD przecina linię 0 powyżej lub poniżej jej, co wskazuje na rozpoczęcie odpowiednio wzrostów lub spadków na rynku.

Jak działa handel akcjami?

Koniec trendu przeważnie będzie oznaczony jako moment, gdy linia wskaźnika MACD zmienia swój kierunek. Strategia żyłki do wędki wykorzystuje wskaźniki techniczne, a mianowicie Wstęgi Bollingera Przeważnie druga nieudana próba przełamania jednej ze wstęg będzie ograniczać się do nie więcej niż dwóch świec. W takim przypadku obie świecie, które kończą się poniżej dolnej powyżej górnej w przypadku sprzedaży wstęgi.

Moment, w którym kurs określonego aktywa przecina górną wstęgę dolną, ibid , otwieramy pozycję długą i stosujemy zlecenie Take Profit na górze górnej wstęgi, natomiast zlecenie Stop Loss na dole knota świec z poprzedniego punktu przełamania. Korzystanie z dwóch lub więcej wskaźników zawsze będzie pełne napięcia, jednak uzyskanie potwierdzenia jest bardzo ważne.

W tym miejscu otwieramy raczej ezoteryczne wskaźniki Billa Wiliamsa Fraktal i Aligator. Wskaźnik fraktali wskazuje na zestaw powtarzających się wzorców składających się z 5 świec, podczas gdy wskaźnik Aligator nakłada na siebie 3 zmienne w czasie średnie kroczące na wykresie. W miejscu, w którym 3 średnie kroczące przecinają się wzdłuż fraktala, który jest węższy od poprzedniego fraktala, możemy otworzyć pozycję w punkcie oporu i zastosować nasze zlecenie SL w punkcie wsparcia.

Najlepszy broker inwestycyjny w roku pod względem inwestycji w złoto Global Banking and Finance Awards Broker roku Broker roku Weź pod uwagę, czy rozumiesz, w jaki sposób działają kontrakty CFD i zdecyduj, czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem. Czym są towary? Czym są indeksy?

Strategie Tradingowe

Czym są akcje? Czym jest fundusz typu ETF? Warto być również otwartym na inne rynki, które będą zachowywały się inaczej niż polski rynek akcyjny. Liczba rynków finansowych jest bardzo duża i zawsze można znaleźć rynek, który dawał solidną stopę zwrotu. Praktycznym problemem jest to, że taką analizę najłatwiej sporządzić po fakcie. Przewidywanie, który rynek będzie dawał wyniki lepsze niż pozostałe, jest właściwie niemożliwe. Częściowa ekspozycja na inne rynki jest jednak bardzo dobrym sposobem zmniejszania ryzyka całego portfela. Rynki finansowe można podzielić zarówno pod względem rodzaju aktywów akcje, obligacje, surowce, waluty..

Paletę klasycznych rynków można uzupełnić o rynki alternatywne — nieruchomości, dzieła sztuki, wina czy bardzo popularne teraz kryptowaluty na czele z bitcoinem. Czy jest możliwe, aby jedna osoba była ekspertem od tych wszystkich rynków?

Swing trading na Forex

Oczywiście, że nie. W przypadku inwestowania części kapitału na egzotycznych rynkach warto skorzystać z pomocy funduszy inwestycyjnych lub ETF, skupionych na wybranym kraju lub regionie geograficznym. Nawet kiedy nasz główny rynek finansowy spada, cały czas możemy zarabiać.

Zapiski giełdowego spekulanta – Krótkoterminowa strategia Price Action

Rynki finansowe oferują wiele instrumentów, które pozwalają na zarabianie w czasie spadków cen akcji oraz indeksów. Taką możliwość dają np. Tego rodzaju instrumenty finansowe są nazywane zbiorczo instrumentami pochodnymi. Ich pierwotnym celem było zmniejszenie ryzyka cenowego dla producentów towarów i surowców, ale z czasem zyskały one ogromną popularność wśród spekulantów, którzy dziś generują zdecydowaną większość obrotów na rynkach instrumentów pochodnych.

Warto pamiętać, że są to instrumenty finansowe o bardzo dużym ryzyku inwestycyjnym. Zarabianie na spadkach to scenariusz optymistyczny, ale ich niewłaściwe użycie może skutkować również sytuację odwrotną, czyli że będziemy ponosić straty w sytuacjach kiedy rynek będzie rósł. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest duża dźwignia finansowa takie instrumenty są związane.

Nieodpowiednie posługiwanie się nimi dla niedoświadczonego inwestora może się skończyć dużymi stratami. To jest najprostsza metoda ograniczania strat, gdy rynki giełdowe spadają. W takim momencie możemy z naszego głównego rynku wycofać całość lub część środków. W momencie kiedy ceny spadną do poziomu, który uznamy za atrakcyjny, możemy wrócić na rynek korzystając z obniżonych cen akcji. Taka elastyczność jest najistotniejszą cechą funduszy działających według strategii absolute return, o których pisaliśmy w pierwszym artykule z tego cyklu.

Co robić ze środkami po ich wycofaniu z głównego rynku? Mamy do wyboru szeroki wybór instrumentów, które pozwalają na zachowanie realnej wartości kapitału — lokaty bankowe, fundusze inwestujące w instrumenty rynku pieniężnego lub obligacje skarbowych. Można również samodzielnie zainwestować w obligacje skarbowe.


  1. Wprowadzenie do swing tradingu;
  2. 2 proste i sprawdzone strategie inwestowania na rynku akcji.
  3. Inwestowanie krótkoterminowe — gra pod publikację danych lub wyników finansowych.

W języku polskim to słowo może się źle kojarzyć, ale jest to po prostu kalka z języka angielskiego opportunity — okazja, możliwość. Inwestor może się wyspecjalizować w określonym segmencie rynku i w jego ramach wyszukiwać okazji rynkowych akcji spółek , które pozwolą na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Najprostszym przykładem takich sektorów są spółki technologiczne, producenci gier komputerowych lub spółki biotechnologiczne. Ważne, aby taki sektor, w którym chcemy zostać ekspertem, dawał odpowiednio duży potencjał wzrostu. Lepszym wyborem będą spółki z branż rozwojowych niż te które działają w już ustabilizowanych sektorach np.

Chociaż jeżeli posiadamy ekspercką wiedzę z innych obszarów to można również pomyśleć o bardziej tradycyjnych sektorach gospodarki. Kolejną ze strategii jest zarabianie na zdarzeniach rynkowych takich jak fuzje, połączenia spółek, wrogie przejęcia lub publiczne wezwania na akcje. Zajęcie odpowiedniej pozycji w odpowiednim czasie może dać spore zyski, jeżeli prawidłowo wytypujemy scenariusz w jakim będą się rozwijać wydarzenia związane z daną transakcją.

W aktualnych warunkach rynkowych można na przykład starać się wyszukiwać spółek które będą obiektem wezwań, co z reguły wiąże się z zapłatą solidnej premii powyżej ceny rynkowej akcjonariuszom przejmowanej spółki. Zarówno w warunkach rosnącego, jak i spadającego rynku możemy zarabiać na dysproporcjach w wycenie spółek z tego samego sektora. Jeśli zajmiemy na jednej z nich pozycję krótką czyli ją sprzedamy i za uzyskane środki kupimy akcje drugiej spółki pozycja długa to będziemy mieli pozycję neutralną względem rynku giełdowego.

W ten sposób jest minimalizowane ryzyko rynkowe jeśli np. Źródłem dochodu staje się relatywna różnica w zmianie cen akcji obu spółek. Najłatwiej to pokazać i wytłumaczyć na przykładzie. Przyjmijmy, że mamy dwa banki, które mają różną wrażliwość na określony czynnik rynkowy np.

Jak zarabiać na giełdzie przy użyciu różnych strategii inwestycyjnych - Trading For a Living

Zajmujemy następujące pozycje:. Oczywiście kluczem do sukcesy strategii long-short jest właściwa selekcja akcji. Jeżeli zajmiemy pozycję odwrotną niż w powyższym przykładzie, to poniesiemy stratę niezależnie od scenariuszu rozwoju koniunktury rynkowej. Właściwie użyta strategia long-short może jednak zmniejszyć ryzyko inwestycyjne związane z inwestycjami na rynku akcji.

Innym problemem jest jednak jej realizacja w praktyce, co jest jednak tematem na osobny wpis. Strategia polegająca na wyspecjalizowaniu się w inwestycjach w spółki, które są w dużych problemach restrukturyzacja, postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Sukces w wyprowadzeniu upadłej spółki na prostą potrafi dać bardzo wysokie stopy zwrotu, choć takie inwestowanie wiąże się też z ryzykiem dużych strat. Taki sposób inwestowania wymaga znajomości niuansów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz żelaznych nerwów.

Można próbować również sił w spekulacji — tego rodzaju spółki przyciągają spekulantów i często są na nich wysokie obroty oraz zmienność cen. Zaletą takiego podejścia jest to, że notowania akcji takich spółek są bardzo słabo skorelowane z ogólną koniunkturą na giełdzie.


  • Dlaczego prawdziwe prowadzenie swojego portfela jest tak ważne?!
  • Czy nowa strategia firmy może być okazją na zarobek?.
  • Lista brokerowa konta konta.