Uncategorized

Strategia University of Sydney Westmead

January 2nd

Uderzy również w polskie klasy średnie, żyjące obecnie ponad stan polskiej gospodarki i na koszt klas pracowniczych. Klasy średnie stanowią stale silny bufor bezpieczeństwa społecznego i politycznego grup rządzących i panujących społecznie. Skokowy zaś wzrost bezrobocia nie będzie można w takiej skali jak obecnie rozładowywać jego eksportem zarobkowym do krajów rdzenia UE, ze względu na trwającą przyszłą wieloletnią światową recesję gospodarczą.

W krajach, w których istnieje demokracja polityczna, nawet płytka, obywatele kartką wyborczą wyrzucają za burtę władzy politycznej te partie, te elity polityczne i tych polityków, którzy nie poradzili sobie z sytuacją lub do niej doprowadzili. Tak się stało kilka dni temu w Irlandii, gdzie rządząca od dziesięcioleci partia Żołnierzy Przeznaczenia Fianna Fail poniosła druzgocącą porażkę wobec partii Narodu Celtyckiego Fine Gael i irlandzkiej Partii Pracy.

Zapłaciła tą porażką przede wszystkim za decyzje o ratowaniu prywatnych banków, a de facto głównie brytyjskiego kapitału finansowego, publicznymi pieniędzmi, co postawiło Irlandię na progu bankructwa. W Polsce takie rozładowanie polityczne nie będzie możliwe, ze względu na fasadową demokrację w postaci ustroju politycznego wyborczej oligarchii. Ten ustrój wyborczej oligarchii nie tylko uniemożliwia odsunięcie od władzy politycznej partii, elit i polityków odpowiedzialnych za obecny stan państwa i gospodarki, ale przekreśla stworzenie dla nich alternatywy politycznej.

Tegoroczne wybory będą o tyle ważne, że po raz kolejny potwierdzą nieusuwalność okrągłostołowej klasy politycznej, jej elit i liderów w ramach wyborczej oligarchii i niemożliwość wyłonienia w jej ramach alternatywnych sił politycznych i politycznych rozwiązań programowych. Prawo Fredericka Forsytha i wyborcza oligarchia Same powody ekonomiczne, nawet w postaci drastycznego spadku stopy życiowej, nie są wystarczające by masowo wychodzić na ulice.

Jak dowodził tego Mistrz Ryszard Kapuściński, aby ludzie się masowo buntowali muszą istnieć również powody społeczne. Takie, które poruszą masowe emocje. Przypuszczam, że takim powodem społecznym będzie stale narastająca w aparatach władzy publicznej państwa III Rzeczypospolitej codzienna arogancja wobec obywateli, a od któregoś momentu aż po praktyki politycznego łupiestwa.

CHOROBY DEMIELINIZACYJNE. Russell C. Dale a, Fabienne Brilot a i Brenda Banwell b

Będzie to wynikiem działania prawidłowości społecznej nazwanej przeze mnie prawem Fredericka Forsytha. Nazwałem to sformułowane przeze mnie prawo jego nazwiskiem, gdyż to właśnie F. Forsyth pierwszy zauważył związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy brakiem bezpośredniej zależności polityka od wyborcy, a arogancją i korupcją władzy politycznej.

Adam Faulkner at ad

Jak dowodził tego F. Forsyth komentując w roku tzw. Brak demokracji politycznej w Polsce dzięki ordynacji proporcjonalnej w wyborach do Sejmu, tworzy brak bezpośredniej zależności całej klasy politycznej, a pośrednio aparatów państwa, od obywateli. W polskim ustroju wyborczej oligarchii ustrukturyzowanej proporcjonalną ordynacją wyborczą, a wzmacnianą 5 procentowym progiem i sposobem finansowania partii politycznych z budżetu państwa, partie, elity polityczne i poszczególni politycy od wyborców nie są bezpośrednio zależni.

I brak bezpośredniej zależności polityka od wyborcy, a szerzej osób sprawujących władzę od obywateli i otoczenia społecznego, rodzi poczucie wyższości w stosunku do tychże obywateli i tego otoczenia, a w konsekwencji i całego społeczeństwa. Poczucie wyższości utrzymywane przez dłuższy okres czasu rodzi arogancję i poczucie bezkarności osób sprawujących władzę — od parlamentu po sądownictwo. Długotrwałe i potwierdzane codzienną praktyką sprawowania władzy poczucie bezkarności prowadzi do korupcji i bezprawia i nieudolności, jako stałego elementu praktyki sprawowania władzy.


 • Musimy jeszcze wykorzystać potencjał rowerowy.
 • SAR do PKR w Forex?
 • Wskaźniki Forex BSP dzisiaj.
 • Co mówią ludzie.
 • Ogłoszono krótką listę Światowego Budynku Roku 2015?
 • Kurs handlu forex w Pakistanie.
 • Opcje reguł handlu w dzień.

I tak też działa prawo Fredericka Forsytha w Polsce, tworząc i odtwarzając dzięki proporcjonalnej ordynacji wyborczej silnie skorumpowane, mocno nieudolne i nisko praworządne miękkie państwo III RP. Każda władza korumpuje dlatego, że posiadanie władzy, tak wykonawczej, jak i ustawodawczej, ale też i sądowniczej, w sytuacji braku bezpośredniego podporządkowania i zależności od wyborców, obywateli, a najszerzej społeczeństwa, rodzi sytuację poczucia wyższości i bezkarności, co prowadzi do nasilenia zjawisk korupcji, bezprawia i nieudolności.

W sytuacji pogarszających się warunków ekonomicznych rozwiązywanie problemów gospodarczych będzie w coraz większym stopniu polegało na przerzucaniu ich na grupy i klasy najsłabsze. Przewiduję wręcz silne zjawisko łupiestwa politycznego, połączonego z narastającym poczuciem bezkarności i arogancji. Już dziś to widać, gdy rząd z jednej strony podnosi podatek VAT uderzając ekonomicznie w najsłabsze grupy i klasy społeczne, a z drugiej przyzwalając na gigantyczny rozrost administracji publicznej, która w ciągu dwóch ostatnich lat zwiększyła się o 17 procent.

A dotyczyć to będzie każdej formy władzy nad obywatelem. Suplement osobisty Kilka dni temu media ogłosiły o zmianie przepisów, które pozwalają kontrolerom biletów na użycie siły wobec pasażera jadącego bez biletu, a nie chcącego się wylegitymować. Kilka zaś tygodni temu mojej żonie, wsiadającej do autobusu miejskiego, wypadł z ręki bilet, gdy próbowała go włożyć do kasownika.

Gdy go podniosła, wyrosło przed nią dwóch kontrolerów oświadczając, że nie ma ważnego biletu i wręcz wypchnęło ją z autobusu. W ciągu kilku minut zjawił się policyjny patrol, który spisał protokół poświadczając ich wersję. Każdy kto zna szybkość policyjnych interwencji w moim mieście wie, że w tym przypadku ta szybkość nie była przypadkowa. Oczywiście tylko w stosunku do najsłabszych. I teraz tymże osobnikom już formalnie dano prawo użycia siły. I dawać efekt coraz powszechniejszych negatywnych emocji społecznych w stosunku do każdej władzy. Polityczna wizja przyszłości To nasilanie się zjawisk korupcji, bezprawia i nieudolności państwa III Rzeczypospolitej też nie jest nieuchronne.

Wystarczy zmienić ordynację wyborczą do Sejmu wprowadzając wyborczą demokrację i podporządkowując bezpośrednio polityków wyborcom w ramach systemu wyborczego jednomandatowych okręgów wyborczych. To wystarczy by uruchomić w ten sposób proces naprawy państwa. Te dwa prawdopodobne powody wyjścia Polaków na ulice nie są wszakże wystarczające. Musi jeszcze zaistnieć trzeci czynnik czyli nadzieja na poprawę sytuacji i swojego losu.

Taka nadzieję tworzy się budując polityczną perspektywę przyszłości kraju, narodu i państwa. A czy taka wizja polityczna powstanie? Tego nie da się przewidzieć.


 • Opcja binarna w MT4?
 • ★ Parramatta Stadium - nieistniejące obiekty sportowe ...
 • Jakiego leku forex.
 • Taxation and Accounting - BTMH - Gosford and Bondi Junction, Sydney?
 • Forex Kupuj wskaźniki sprzedaży.
 • Waluta Serbia Forex..
 • oczekujące zamówienia forex..

To trzeba zrobić. Jestem przeciwny JOW. Szczerze wątpię, by za naszego życia został dokonany skuteczny rozbiór Polski. Mam tylko nadzieję, że stanie się to szybko. Im szybciej tym lepiej dla ludności mieszkającej pomiędzy Odrą i Bugiem. Niech władza czym prędzej zostanie przekazana w ręce ludzi doświadczonych w zarządzaniu większymi organizacjami, niż zapyziałe państewko nad Wisłą. Nasze polskie kurwy od żłoba niech spierdalają. Robią tylko coraz to większe koszy i burdel A jeśli, jak niektórzy twierdzą, u polskiego żłoba nie siedzą polskie tylko polskojęzyczne szabas-kurwy, to tym bardziej niech skończą z maskaradą i włączą nasze państwo w struktury innego państwa, którym też rządzą.

Niech, kurwa, w końcu Euro-kołchos stanie się faktem, bo na razie to mamy pic na wodę.

Szczegóły produktu

Zlikwidować lokalne rządy, parlamenty i prezydentów - to realne oszczędności i skuteczny sposób na kryzys Ja myślę, że do rozbioru dojdzie w przeciągu dekady. I raczej będzie wyglądało to całkiem inaczej niż nam się wydaje. Ba, nawet odbędzie się to z aprobatą Polaków. Żeby to lepiej zrozumieć należy się troszkę cofnąć i przeanalizować fakty.

Otóż, II wojna światowa na terytorium Europy miała jeden podstawowy cel. Zniszczyć konkurencje ekonomiczną w państwach środkowej i wschodniej Europy a z ich obywateli uczynić parobków obcych elit. W tym celu twór zwany "komunizm" zniszczył prywatną przedsiębiorczość a elitę intelektualną i opozycjonistów, której takie praktyki nie przypadły by do gustu, wywieziono bądź rozstrzelano.

W celu zamaskowania całego szwindla zamordowało się w bestialski sposób żydów i innych cyganów, za którymi nikt się nie upomni. Więc teraz II wojna kojarzy się przed wszystkim z holokaustem, w oczach przeciętnego ludka. Poza tym aby nie mieć wątpliwości, że to Niemcy przegrały wojnę część ich terenów przypada na określony okres Polsce a z innej części tworzy się marionetkowe NRD.

Oczywiście Polska musi oddać swoje wschodnie tereny na rzecz Związku Radzieckiego. Mija 50 lat po których wszystko wraca pomalutku do ostatecznej formy. NRD wraca do macierzy i to bez jednego wystrzału, normalnie cud. Polska i inne kraje środkowej Europy są już dawno pozbawione elit gospodarczych, a te elity które chcą powstać, marionetkowe państwo szybko likwiduje np firmy Optimus, NTT, FSO, stocznie, Trilux i setki innych. Ludność środkowej Europy staje się parobkami zachodnich koncernów albo pracując u siebie albo wyjeżdżając do swych panów za granicę.

W ich umysłach komunizm zaszczepił bierność, przyzwyczajenie do miernoctwa, ignorancję do władzy. Oczywiście nie muszę tu wspominać, że Polska i inne kraje wschodniej Europy są do tej pory tylko marionetkami, a nie niepodległymi krajami. A teraz spójrzmy na to co mamy teraz. Chyba oczywistym jest, że Rzesza Niemiecka, Święte Cesarstwo Rzymskie, nie zapomniało o swych wschodnich terenach. Dlatego skądś znajdują się pieniądze na działalność Eriki Stainbach, a prasa na terenach Śląska, Pomorza, Mazur jest w rękach kapitału Niemieckiego.

Poza tym "adoptuje" się takie przybłędy jak Gross, a samych Niemców pokazuje się jako ofiary wojny i wypędzonych. Promuje się separatyzm Śląska oraz pseudo grupy etniczne jak Kaszubi i Ślązacy. I wiele innych różnorakich środków. Na drugim froncie mamy Rusków, z którymi jakoś dziwnie się nie układa. I teraz zastanówmy o co chodzi. Czy ten konflikt można rozwiązać? Raczej nie, tutaj chodzi o to by ten konflikt rósł w siłę. Ale po co ma rosnąć? To jest trudniejsze pytanie ale myślę, że jeśli wyzbędziemy się naiwnego, dziecinnego rozumowania, a zaczniemy myśleć jak bezwzględny rzeźnik czyli tak jak to robią ci co rządzą tym światem to znajdziemy możliwą odpowiedź.

Więc, a jeśli by tak pakt Ribbentrop Mołotow nadal istniał? A jakby było w nim więcej napisane niż ro co zostało ujawnione? Być może porozumienie Niemiecko-Ruskie wychodziło daleko poza okres kilku lat. I być może tym razem to Ruski napadną nas, a Niemcy będą "bronić" zachodnich terenów Polski przed Rosyjską pożogą, jak to 17 września 39 roku zrobił Związek Radziecki?

Z drugiej strony, to czy statystyczny Polak mieszkający na Pomorzu, Śląsku, czy Mazurach będzie wzbraniał się tym razem od podpisania volkslisty? Przecież każdy z nas odczuwa na własnej skórze jak ta "Polska" daje nam popalić, jaki tu syf i beznadzieja. Czy taki plan nie jest genialny?

Zakład Diagnostyki Obrazowej | ICZMP

Ostatecznie wyjdzie na to, że wszyscy żyli długo i szczęśliwie. A tej całej Polski to tak na prawdę to ze lat nie ma. Ciężko w to wszystko uwierzyć, ciężko wyobrazić sobie wojnę. A przecież tacy sami ludzie jak my żyli przed nami i tak samo oni w sierpniu 39 roku nie wyobrażali sobie wojny, a gdzie tu wspomnieć im wtedy o komorach gazowych, obozach koncentracyjnych, itp, puknęli by się w czoło, a jednak. Być może ta naiwność bierze się z przekonania o własnej wyjątkowości, która miała by gwarantować nietykalność, nie wiem. Przypominam ,że ,,administracja Bimi" zmieniła status tego tematu z działu autorskie ,z moją możliwością korekty ,do działu dyskusje ogólne.

Zmienił również pierwotnie brzmiący tytuł z ,, V rozbiór Polski " na ,,V rozbiór polski " Dlaczego?


 • Zobacz temat - allergist or dermatologist!
 • NOVOTEL SYDNEY PARRAMATTA (Australia) - opinie o hotel oraz porównanie cen - Tripadvisor.
 • Ogłoszono krótką listę Światowego Budynku Roku 2015!
 • Najlepszy przegląd robota Forex;
 • Navigation menu.
 • ★ Parramatta Stadium?
 • Review Groups.

Inteligentni czytelnicy z odpowiedzią nie mają kłopotu.